ک دختر افغان که پس از تصرف افغانستان توسط طالبان از جمله افرادی بود که از آن کشور به خارج تخلیه شد، مطلع شده است که پرنده خانگی او را سفیر فرانسه در ابوظبی به خانه‌اش برده است.

هنگام سفر از کابل به امارات متحده عربی و از آنجا به پاریس، این دختر نتوانست مرغ مینای خود به نام جوجی را همراهش به فرانسه ببرد و در نتیجه، زاویه شاتل، سفیر فرانسه سرپرستی این حیوان را برعهده گرفت.

این پرنده در حال حاضر در اقامتگاه سفیر فرانسه در ابوظبی زندگی می‌کند و پس از چند روز آموزش، به زبان فرانسوی روزبخیر می‌گوید.

آقای شاتل گفته که سعی خواهد کرد که در سفر به فرانسه، پرنده را با خود ببرد و به این دختر افغان تحویل دهد.

بین روز ۱۴ اوت/آگوست، یعنی یک روز قبل از سقوط کابل به دست طالبان، و ۳۰ اوت و تکمیل خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، بیش از ۱۲۰ هزار نفر از افغانستان به خارج منتقل شدند.

حدود ۲۶۰۰ شهروند افغانستان که احتمال می‌رفت در خطر باشند با پروازهایی که دولت فرانسه ترتیب داده بود خارج شدند.

در مورد مرغ متعلق به دختر افغان، آقای شاتل در متنی عاطفی در توییتر خود نوشت: “دختری خسته با یک دارایی غیرعادی به پایگاه هوایی الظفره وارد شد. دارایی غیرعادی او یک پرنده بود و این دختر برای همراه آوردن این پرنده مجبور شده بود در فرودگاه کابل مبارزه کند و آن را با خود تا امارات آورده بود.”

سفیر فرانسه در این متن افزوده است “اما به دلایل بهداشتی، پرنده اجازه نداشت سوار هواپیما شود و من متوجه شدم که دختر افغان بی‌صدا گریه می‌کند، من هم خیلی متاثر شدم و قول دادم از پرنده در محل اقامت خودم نگهداری کنم، به او غذا بدهم و او هم می‌تواند هر وقت دلش خواست به دیدن پرنده بیاید و آن را با خودش ببرد.”