قاضی دادگاه تصفیه ورشکستگی شرکت ها در آمریکا با پرداخت ۱۷ میلیون دلار (۱۲.۴ میلیون پوند) به زنانی که هاروی واینستاین تهیه کننده آبروباخته فیلم را به سوء‌رفتار جنسی متهم کرده بودند، موافقت کرده است.

واینستاین، ۶۸ ساله، سال گذشته در ارتباط با اتهامات تعرض و تجاوز جنسی مجرم شنادخته و به ۲۳ سال زندان محکوم شد.

مبلغ پرداختی به قربانیان وی از طریق انحلال شرکت واینستاین صورت می گیرد که در سال ۲۰۱۸ اعلام ورشکستگی کرد.

قاضی دادگاه اعتراض برخی از متهمان را که مایل به پیگیری تجدیدنظر در خارج از دادگاه ورشکستگی بودند را رد کرد.

قاضی مری والراث گفت بدون قبول مصالحه، شاکیان “هیچ مبلغی به عنوان خسارت دریافت نخواهند کرد یا مبلغ دریافتی بسیار ناچیز خواهند بود”.

این تهیه کننده رسوا یکی از بنیانگذاران شرکت واینستاین بود که به عنوان یک استودیوی مستقل فیلم سازی تاسیس شد.

در پی ادعاهای متعدد سوءاستفاده جنسی علیه واینستاین، که در ارتباط با پرونده تعرض جنسی به یک دستیار سابق تولید و تجاوز به یک بازیگر زن محکوم شناخته شده بود، این شرکت در اواخر سال ۲۰۱۷ اعلام ورشکستگی کرد.

قاضی آمریکایی گفت که در جریان رسیدگی به پرونده انحلال شرکت، ۸۳٪ از شاکیان سوء رفتار جنسی “با صدای بلند ابراز داشته اند که خواهان فیصله ماجرا از طریق پذیرش این طرح هستند و به دنبال ادامه پیگیری قضایی به منظور جبران خسارت و ناراحتی نیستند هر چند نیاز به گفتن ندارد که پول هرگز ناراحتی آنان را جبران نخواهد کرد.”

صندوق ۱۷ میلیون دلاری بین بیش از ۵۰ شاکی تقسیم خواهد شد که در جدی ترین مورد اتهام شامل پرداخت پانصد هزار دلار یا بیشتر خواهد بود.

این برنامه مصالحه به رای شاکیان گذاشته شد و ۳۹ نفر به آن رای موافق و ۸ نفر رأی مخالف دادند.

شاکیان در صورت تمایل به ادامه پیگیری مطالبات خود این گزینه را خواهند داشت از بخش عمده پرداختی در قالب این برنامه چشم پوشی کنند.

شرکت های بیمه در قالب طرح انحلال شرکت ۳۵ میلیون دلار پرداخت کردند که ۹.۷ میلیون دلار به کارکنان و مدیران سابق شرکت واینستاین داده خواهد شد. این مبلغ به آنان کمک خواهد کرد بخشی از هزینه دعوای حقوقی خود طی سال های گذشته را پرداخت کنند.

از مدیران و کارکنان شرکت از جمله باب، برادر واینستاین نیز رفع اتهام شد که مسئولیت احتمالی در قبال رفتار واینستین را از آنها مرتفع می کند.

شرکت واینستاین دارایی های خود را به مبلغ ۲۸۹ میلیون دلار به شرکت تفریحات لنترن فروخت که بعدا به شرکت اسپایگلاس میدیا تبدیل شد.