اولین داروی درمان جدید برای بیماری آلزایمر پس از نزدیک به ۲۰ سال توسط نهادهای نظارتی در ایالات متحده تأیید شده است و به این ترتیب زمینه استفاده از آن در بریتانیا فراهم شده است.

Aducanumab”آدوکانوماب” به جای علائم آلزایمر ، علت اصلی این بیماری را که شایع‌ترین شکل زوال عقل است، هدف قرار می دهد.

این دارو می‌تواند برای حداقل ۱۰۰ هزار نفر در بریتانیا که نوع خفیف این بیماری را دارند مناسب باشد.

اما تأیید این دارو توسط سازمانهای نظارتی بریتانیا ممکن است بیش از یک سال طول بکشد.