پلیس پرو در جستجوی ساعت‌های رولکس به خانه رئیس‌جمهور هجوم برد

8

پلیس پرو به عنوان بخشی از تحقیقات درباره فساد موسوم به «رولکس گیت» به خانه دینا بولوارته، رئیس‌جمهور این کشور یورش برد.

مقامات در جستجوی بیش از دوجین ساعت رولکس بودند که خانم بولوارته، مالکیت آنها را اعلام نکرده بود.

تحقیقات پس از آن آغاز شد که یک گزارش خبری درباره ساعت‌های لوکسی که بولوارته، از زمان به قدرت رسیدن در دسامبر ۲۰۲۲ در مناسبت‌های عمومی استفاده می‌کرد، توجهات را جلب کرد.

دولت پرو یورش روز شنبه را «نامتناسب و غیرقانونی» توصیف کرد.