پلیس ژاپن مظنون پرتاب بمب دودزا به سمت نخست‌وزیر ژاپن را بازداشت کرد

8

نیروهای امنیتی، فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن را پس از پرتاب بمب دودزا به سمت او بدون آسیب از یک مراسم عمومی خارج کردند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که فردی در محل حادثه در واکایاما، جایی که کیشیدا قرار بود در آنجا سخنرانی کند، بازداشت شده است.

پلیس ژاپن می‌گوید یک مرد ۲۴ ساله را در این رابطه دستگیر کرده است.

مقامات هنوز نگفته‌اند که به نظر آنها انگیزه مظنون چه بوده است.