پنج نکته از سخنرانی سالانه بایدن؛ از فریاد دروغگو تا «برخورد خوش» با جمهوریخواهان

2

  بایدن در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره در مقطعی کلیدی برای دوران ریاست جمهوری‌اش نطقی پرشور و گاهی تهاجمی ایراد کرد. این سخنرانی مقارن بود با راه‌اندازی کارزار انتخاباتی مجدد او برای ریاست جمهوری و در حالی که جمهوری‌خواهان بر یکی از دو مجلس کنگره تسلط دارند.

از سخنرانی او در برابر کنگره‌ای به شدت دوپاره و ده‌ها میلیون مخاطب آمریکایی، این پنج نکته را می‌توان برجسته کرد.

از سخنرانی او در برابر کنگره‌ای به شدت دوپاره و ده‌ها میلیون مخاطب آمریکایی، این پنج نکته را می‌توان برجسته کرد.

۱. اول آمریکا، سیاست خارجی بعدا

ماجرای بالن تجسسی چینی در آخر هفته گذشته خبر بزرگی در آمریکا بود ولی در سخنرانی رئیس‌جمهور اشاره کوتاهی به آن شد، و آن هم در یک سوم آخر سخنرانی‌اش.

او گفت: «چنان‌که هفته پیش با صراحت اعلام کردیم، اگر چین حاکمیت ما را تهدید کند، ما در دفاع از کشورمان اقدام خواهیم کرد. و این کار را کردیم.»