پیام سه خواهر کرد اهل سنندج برای سپیده،‌ پگاه و پرتو شهوندی که در تهران زندانی هستند

Screen Shot 2022-12-09 at 1.13.39 PM

ابراز همبستگی سه خواهر اهل سنندج کردستان در یک اقدام نمادین با سپیده،‌ پگاه و پرتو شهوندی، سه خواهری که در زندان قرچک ورامین زندانی هستند.

«برای سه خواهری که در تهران بازداشت شدند از طرف ما سه خواهر…»

سپیده، پگاه و پرتو شهوندی ۳ خواهری هستند که ۲۹ آبان بازداشت و زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

پرتو شهوندی دانشجوی رشته دکترای ریاضی در دانشگاه تربیت مدرس و سپیده شهوندی نیز فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر است.

این سه، دختران بهمن شهوندی، از پیشکسوتان کوهنوردی در ایران است که ساخت چندین پناهگاه و جان پناه در کوه‌های ایران از جمله خدمات او به ورزش کوهنوری ایران است،‌ بهمن شهوندی سه سال پیش درگذشت.

پرویز رحیم قادر،‌ استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل اقلیم کردستان تصویر این اقدام را در توییتر خود منتشر کرده است.