پیام شاهزاده رضا پهلوی در سالگرد آتش سوزی سینما رکس: با نقاب ایمان دینی ملتی را به سوگ نشاندند

شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، همزمان با چهلمین سالگرد آتش سوزی سینما رکس آبادان، این حادثه را به حاکمان کنونی ایران مربوط دانست.

آتش سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۷ منجر به کشته شدن صدها نفر و افزایش خشم عمومی شد. مخالفان شاه دستگاه حکومتی وقت را عامل آتش سوزی و مرگ تماشاچیان دانستند، مخالفان جمهوری اسلامی نیز احتمال نقش داشتن انقلابیون در آتش سوزی با هدف افزایش خشم عمومی نسبت به حکومت را مطرح کردند.

جنایت #سینما_رکس، پیش-درآمدی بود بر حکومتی ایران‌ستیز و ایران‌سوز؛ هشداری بود به آگاهان و دلسوزان که حکومتی بزدل و حقیر در پیش است که برای ماندن در قدرت، گرد مرگ بر ایران می‌پاشد و هستی را به نیستی می‌کشاند. اما افسوس که ناله آگاهان در آشوب آن ماه‌ها به گوش‌ها نرسید. pic.twitter.com/tmNH1lresT

هدف رهبران #فرقه_تبهکار از ارتکاب جنایت دهشتناک #سینما_رکس، هراس‌افکنی و تحریک و تهییج مردم آبادان به پيوستن به صفوف آشوبگران ويرانگر بود. آنها آبادان را نشانه رفتند چون “عروس ایران”، آباد بود و قطب اقتصادی و صنعت نفت به شمار می‌رفت.

چهلمين سال‌روز فاجعه سينما ركس آبادان
هم‌ميهنانم، امروز چهلمين سال‌روز فاجعه سينما ركس آبادان است؛ جنایتی که فرقه تبهكار حاكم بر سرزمين اهورایی‌مان ايران در راه رسيدن به قدرت مرتكب شد و صدها هم‌ميهن ما را زنده‌زنده در آتش سرخ ارتجاع سیاه…

شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد این آتش سوزی عمدی را به کسانی نسبت داد که او از آنها به عنوان فرقه تبه کار حاکم بر ایران یاد کرد.

او ابراز امیدواری کرده است در آینده‌ای نه چندان دور و در دادگاهی ملی، علنی و عادلانه، پرده از چهره جنايتكارانی برداشته شود که به توصیف او با نقاب خداباوری و ایمان دینی، مرتكب اين جنايت هولناک وغم‌انگيز شدند و ملتی را به سوگ نشاندند.

You may also like...

ege123