پیش‌بینی سازمان ملل متحد از احتمال بروز قحطی در غزه

6

برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد می‌گوید که از هر چهار خانواده در غزه یک خانواده از گرسنگی شدید رنج می‌برد و هشدار داد که اگر دسترسی به مواد غذایی و آب تمیز و خدمات بهداشتی و سلامتی نرسد،‌ در غزه قحطی روی می‌دهد.

تازه‌ترین تحلیل‌ برنامه جهانی غذا و سایر سازمان‌های وابسته به سازمان ملل حاکی از این است که کل جمعیت غزه در «سطح بحرانی ناامنی غذایی» و یا وضعیتی بدتر از آن قرار دارند.

«طبقه بندی امنیت غذایی» (IPC) که این گزارش را تهیه کرده است همچنین می‌گوید در صورت تداوم جنگ، طی شش ماه آینده خطر بروز قحطی در غزه وجود دارد.

برنامه جهانی غذا می‌گوید که آتش‌بس موقت اخیر بین اسرائیل و حماس نشان داد که در صورت فراهم شدن شرایط، می‌توان کمک‌ها را به مردم غزه رساند.