چرا تدریس سعید حدادیان، «نوحه‌خوان‌ محبوب آقا» در دانشگاه تهران،‌ خبرساز شد؟

7

همزمان با انتشار اخبار اخراج و کنار گذاشتن استادان باسابقه دانشگاه‌های ایران، خبر تدریس سعید حدادیان،‌ یکی از مداحان مشهور در ایران در رشته کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران واکنش برانگیز شده است.

سعید حدادیان، از مداحان و نوحه خوانان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

انصاف نیوز امروز گزارش داده بود که دانشگاه تهران در ترم جدید به ‌آقای حدادیان، واحد تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد برای تدریس داده و او قرار است درس «تحلیل متون نظم پایداری» را در مقطع کارشناسی ارشد تدریس کند.

«ادبیات پایداری» از حدود شش سال پیش به عنوان یکی از گرایش‌های رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در چند دانشگاه ایران تدریس می‌شود.