دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی در شرایطی به پایان رسید که اقتصاد ایران، مانند آغاز دوران زمامداری او با تورم بالا، تحریم‌های خارجی و رکود دست و پنجه نرم می‌کند. ولی آمارها درباره عملکرد دولت او در مقایسه با سه رئیس‌جمهوری پیشین ایران چه می‌گویند؟

برای مقایسه کارنامه اقتصادی حسن روحانی با محمود احمدی‌نژاد، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی پنج شاخص را بررسی کرده‌ایم: حجم کل اقتصاد کشور، صادرات نفتی و غیرنفتی، میزان اشتغال، تورم، و قدرت خرید مردم.

تولید ناخالص داخلی ایران از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰

درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی

درصد اشتغال کل جمعیت ایران از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹

میزان افزایش قیمت‌ها در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی

متوسط درآمد در ایران از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۹

به دلیل نرخ بالای تورم و نیز کوچک شدن خانواده‌ها، مقایسه درآمد خانوارها در طول سال‌های مختلف برای سنجش رفاه و قدرت خرید آن‌ها کمی پیچیده است.

ولی وقتی اثر تورم و نیز متوسط تعداد اعضای هر خانواده (اصطلاحاً بعد خانوار) را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که درآمد سرانه هر ایرانی در طول ۳۲ سال گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است.

درآمد سرانه هر ایرانی شهرنشین از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ تقریباً ۲۵ درصد، و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حدود ۷۵ درصد دیگر رشد کرد؛ رشدی که تا سال ۱۳۸۶ هم ادامه داشت.

ولی از آمارها این‌گونه برمی‌‌آید که از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹، سرانه درآمد در ایران، هم در شهرها و هم در روستاها به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد افت کرده است.

این سقوط قابل توجه قدرت خرید و سطح رفاه مردم در طول ۱۴ سال گذشته است که باعث شده بسیاری از ایرانیان احساس کنند وضعشان بدتر شده و دیگر از پس تأمین خرج زندگی برنمی‌آیند.