چهار چهره منشور مهسا: شرایط پیش‌آمده همبستگی را سخت کرده اما ادامه می‌دهیم

۰۰۷

چهار عضو تشکل «همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران» بیانیه‌ای مشترک منتشر کرده‌ و ادامه همکاری در قالب این گروه را سخت توصیف کرده‌اند؛ نازنین بنیادی، عبدالله مهتدی، شیرین عبادی و مسیح علی‌نژاد از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در این بیانیه آمده:«چهار ماە پیش ما از طیف‌های گوناگون و با پیشینەهای سیاسی متفاوت، از روی باورمان بە اهداف و آرمانهای انقلاب زن، زندگی، آزادی و در پاسخ بە انتظار عمومی جامعە برای ایجاد یک کانون هماهنگی بەهم پیوستیم و بە گرد منشور مهسا جمع شدیم».

در ادامه آمده که هدف از این ائتلاف «کمک بە جنبش در داخل (ایران)، گسترش روح تکثر و تنوع و تقویت همکاری و همبستگی» و همچنین رساندن صدای جنبش «آزادیخواهانە» مردم ایران بوده است.

چهار امضاءکننده این بیانیه که به نظر می‌رسد در واکنش به خروج حامد اسماعیلیون از آن و همچنین اظهارات اخیر شاهزاده رضا پهلوی، تهیه شده، در ادامه از انگیزه و تلاش خود برای حفظ آن گفته‌اند: «می‌خواستیم، و کماکان می‌خواهیم، کە درخدمت بە این اهداف شریف و انسانی، سهم خود را ادا کنیم».