چگونه طرح اتحادیه اروپا اقتصاد ورشکسته یونان را نجات داد؟

اقتصاد یونان از زمان ضربه بحران مالی جهانی در دهه گذشته شاهد تلاطم‌های پیوسته بوده است.
در حالی‌که این کشور اکنون با موفقیت از طرح هشت‌ ساله نجات مالی‌اش خارج شده است، یورونیوز نگاهی آماری انداخته است به اقتصاد یونان در سال ۲۰۱۰، زمانی که اولین بسته کمک مالی را در چارچوب طرح نجات مالی دریافت کرد.

تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی نمایی است سلامت اقتصاد و معرف توانایی کشور در تولید محصول و خدمات در یک بازه مشخص زمانی.

بر طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ تولید ناخالص داخلی یونان ۲۹۹.۳۶ میلیارد دلار بود. سال گذشته این رقم به ۲۰۰.۲۸ میلیارد دلار رسید.

میزان رشد تولید ناخالص ملی
میزان رشد تولید ناخالص داخلی معیاری است که نشان می‌دهد اقتصاد با چه سرعتی در حال ترقی است. اگر این نرخ مثبت باشد به این معنی است که اقتصاد در حال رشد است و اگر منفی باشد اقتصاد در حال پس‌رفت است. اگر در کشوری میزان رشد تولید ناخالص داخلی در دو بازه سه‌ماهه متوالی منفی باشد، اقتصاد آن کشور انقباضی خواهد بود.

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۰ اقتصاد یونان با رشد منفی ۱.۶ درصد تولید ناخالص ملی روبرو بود و اقتصادی انقباضی را تجربه می‌کرد. پس از چندین‌سال عدم ثبات سرانجام در سال ۲۰۱۷ به رشد ۱.۴ درصدی رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال رشدی ۱.۹ درصدی را تجربه کند.

You may also like...

ege123