چگونه یک تماس تلفنی با بی‌بی‌سی، جان شش زن مهاجر را در فرانسه نجات داد؟

11

پس از اینکه بی‌بی‌سی به ردیابی شش زن مهاجر کمک کرد و به پلیس هشدار داد، شش زن از پشت یک کامیون در فرانسه نجات یافتند.

چهار زن ویتنامی و دو زن عراقی که گمان می‌رود مهاجر باشند، در داخل کامیون گرفتار شده بودند و وحشت زده ، برای نفس کشیدن تلاش می‌کردند. یکی از آنها از داخل کامیون با بی بی سی صحبت کرد.

بی‌بی‌سی سپس با پلیس تماس گرفت و پلیس کامیون را متوقف کرد.

پلیس فرانسه راننده کامیون را دستگیر کرد.