سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران گفته که تامین واکسن برای مردم از چهار طریق دنبال می‌شود: خرید مستقیم از یک کشور خارجی تولیدکننده، خرید از سبد کوواکس سازمان بهداشت جهانی، تولید مشترک با یک شرکت خارجی و در نهایت تولید واکسن ساخت ایران.

بر اساس توضیحات کیانوش جهانپور، احتمالا اولین محموله‌ای که به ایران خواهد رسید، واکسنی است که به طور مستقیم از یک کشور خارجی خریداری شود و آخرین مرحله هم استفاده از واکسن ساخت ایران است.

دولت ایران از طرف مردم تحت فشار است که زودتر واکسیناسیون را با یک واکسن معتبر آغاز کند. اما دولت هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که اولین محموله واکسن از کدام کشور خریداری و وارد ایران خواهد شد و سخنان مقام‌ها در این باره متناقض است.

از میان این چهار راهی که ایران برای خرید واکسن اعلام کرده، هیچ کدام زمان‌بندی دقیقی برای شروع ندارد، ضمن آنکه‌ بعضی از چهره‌های نظامی و امنیتی مخالف خرید واکسن خارجی هستند.