شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، می‌گوید کشورش با ریشه کنی فقر مطلق “معجزه” کرده است.

دولت چین گفته است در یک دوره ۸ ساله توانسته است جمعیت فقیر روستایی را از تنگدستی نجات داده و نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر بر فقر فائق آمده‌اند.

البته هنوز نابرابری‌های گسترده‌ای از نظر سطح درآمد در چین وجود دارد.

آقای شی امروز ۲۵ فوریه در مراسمی در پکن گفت این یک “پیروزی کامل” است که در “تاریخ ثبت خواهد شد.”

اما شماری از کارشناسان راه و روش مورد استفاده برای طرح این ادعا را زیر سئوال برده‌اند. خط فقر مطلق چین بر اساس درآمد سرانه ۴هزار یوآن (نزدیک به ۶۰۰ دلار) است.

آقای شی در سخنرانی خود گفت “وظیفه سنگین ریشه کن کردن فقر مطلق انجام شده است”.

او گفت: “بر اساس معیارهای موجود ، همه ۹۸.۹۹ میلیون جمعیت فقیر روستایی از فقر خارج شده‌اند و ۸۳۲ شهرستان فقیر و همچنین ۱۲۸۰۰۰ روستا از فهرست مناطق فقیر خارج شده‌اند.”

کاهش فقر از اولویت‌های مهم شی‌ جین‌پینگ در دوران رهبری او بوده است.

به رغم رشد اقتصادی سریع چین طی دو دهه اخیر، فقر معضل مهمی برای دولتمردان چین بوده است.

در مراسم امروز در پکن، آقای شی به اشخاص کلیدی در برنامه فقرزدایی مدال اهدا کرد.

شماری از متخصصان مسایل چین می‌گویند دولت چین مقیاس پایینی برای تعریف فقر در نظر گرفته و سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فقیر چین باید همچنان ادامه داشته باشند.