کاخ باکینگهام: پادشاه بریتانیا به سرطان مبتلا است

2

کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای اعلام کرد که چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، به یک نوع سرطان مبتلا است.

براساس این بیانیه پادشاه بریتانیا به وظایف مملکتی خود ادامه می‌دهد اما حضور او در مجامع عمومی کمتر می‌شود.

در این بیانیه آمده است هفته پیش که چارلز سوم در بیمارستان برای جراحی بزرگ شدن پروستات خوش‌خیم، بستری شد پزشکان متوجه بیماری دیگری شدند.

آزمایش‌های بعدی نشان دادند که او به نوعی سرطان مبتلا است. درمان پادشاه بریتانیا آغاز شده است و پزشکان به اوتوصیه کرده‌اند حضورش در مجامع عمومی را به تعویق بیندازد.