تحادیه اروپا سال ۲۰۲۰ را در حالی با توافق با بریتانیا در آخرین روزهای سال به پایان برد که مذاکرات پسابرکسیت، شیوع ویروس کرونا و اختلاف‌ها بر سر بودجه اتحادیه سال سختی را برای رهبران این اتحادیه رقم زده بود.

آغاز واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا و دستیابی به توافق تجاری با بریتانیا به همراه توافق سران اتحادیه اروپا با بودجه این اتحادیه پس از موج اول شیوع بیماری «کووید ۱۹» احتمالا تنها خبرهای خوب سال ۲۰۲۰ برای ۴۵۰ میلیون تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. اتحادیه اروپا در همان ابتدای سال ۲۰۲۰ با اولین خروج یکی از اعضای خود شاهد کاهش تعداد اعضاء از ۲۸ به ۲۷ کشور بود.

خروج بریتانیا در پایان ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ با این حال پایان کار برای بروکسل و لندن نبود زیرا دو طرف تا آخرین روزهای سال به مذاکره بر سر چارچوب روابط دوجانبه از ابتدای سال ۲۰۲۱ ادامه دادند. دوره انتقالی برکسیت پنجشنبه شب پایان یافت تا بریتانیا با آغاز سال ۲۰۲۱ به طور رسمی از بازار مشترک اتحادیه اروپا خارج شود.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال ۲۰۲۱ را در حالی آغاز می‌کنند که قاره اروپا با جدی‌ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون روبرو است. این در حالی است که کشورهای عضو پس از موج اول شیوع کرونا نه تنها بر سر بودجه درازمدت اتحادیه بلکه بر سر طرح ۱.۸۳ تریلیون یورویی احیای اقتصاد کشورهای عضو به توافق دست یافتند.

سایه‌ای که کرونا بر بلندپروازی‌های محیطزیستی کمیسیون اروپا افکند

AP Photo
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپاAP Photo

اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا پس از آنکه در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ فعالیت خود را آغاز کرد وعده داد که مقابله با تغییرات آب و هوایی در اولویت خواهد بود. با این حال تنها چند ماه بعد بحران همه گیری کرونا و پیامدهای آن اولویت های رئیس کمیسیون اروپا را تغییر داد.

هر چند بحران همه‌گیری بیماری «کووید ۱۹» طرح بلندپروازانه «توافق سبز» را که مورد نظر اورزولا فن درلاین بود فعلا به حاشیه برده است اما کشورهای عضو در سال ۲۰۲۰ با کاهش بیشتر و سریعتر میزان انتشار گازهای گلخانه ای در اروپا موافقت کردند. در طرح مورد نظر رئیس کمیسیون اروپا پیش بینی شده بود که کشورهای عضو این اتحادیه تا سال ۲۰۵۰ از نظر انتشار گاز دی اکسید کربن به وضعیت خنثی خواهند رسید. در این حالت میزان انتشار جدید گاز دی اکسید کربن با میزان تعدیل یا آفست (Offset) آن برابر خواهد بود.