کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در نخستین سخنرانی خود در کنفرانس زنان سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه گفت٬ زمانی که زنان از حق برابر محروم می‌شوند، تحقق دموکراسی دشوارتر می‌شود.

معاون رئیس جمهوری آمریکا در پیامی ویدئویی به شصت و پنجمین کنفرانس وضعیت زنان سازمان ملل گفت: وضعیت دموکراسی همچنین به طور اساسی به توانمندسازی زنان بستگی دارد، نه تنها به دلیل این که حذف زنان از چرخه تصمیم‌گیری نشانه یک دموکراسی ناقص است، بلکه مشارکت زنان باعث تقویت دموکراسی خواهد شد و این همه جا یک حقیقت است.

وی تاکید کرد «وضعیت زنان، وضعیت دموکراسی است.»

خانم هریس در ادامه گفته است، در ۵۶ سال گذشته زنان بیش از مردان در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رای داده‌اند. شمار زنان انتخاب شده در کنگره بیش از هر زمان دیگری است.

کامالا هریس که اولین زنی است که به سمت معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دست یافته، گفت٬ در‌ یک دموکراسی باید اطمینان حاصل شود که شهروندان، بدون در نظر گرفتن جنسیت‌شان دارای صدای برابر باشند.

موضوع کنفرانس امسال زنان در سازمان ملل، «مشارکت و تصمیم‌گیری کامل و موثر زنان در عرصه‌های عمومی و نیز از بین بردن خشونت برای رسیدن به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» است