کاهش بودجه کمک‌های خارجی بریتانیا؛ جان هزاران زن و کودک افغانستان در خطر است

00

وزرای دولت بریتانیا هشدار داده‌اند که در نتیجه کاهش بودجه کمک‌های خارجی بریتانیا هزاران زن در دوران بارداری و زایمان در کشورهای بسیار آسیب‌پذیر جان خود را از دست خواهند داد. کاهش این بودجه تاثیر مرگباری بر زنان و کودکان در افغانستان و یمن، و کشورهای قاره آفریقا دارد.

در افغانستان، کاهش ۷۶ درصدی این کمک‌ها، زنان و دختران این کشور را، که بخشی از آسیب‌پذیرترین زنان و دختران جهان هستند، بدون خدمات حیاتی رها می‌کند.

در یمن هم، نیم میلیون زن و کودک از مراقبت‌های بهداشتی محروم خواهند شد.

در کشورهای قاره آفریقا، هزاران زن در دوران بارداری و زایمان جان خود را از دست خواهند داد. همچنین تقریبا ۲۰۰ هزار زن دیگر هم در این قاره با سقط جنین ناایمن مواجه خواهند شد.