بعد از آنکه مطالعات در اسرائیل نشان داد واکسن فایزر در این کشور ۹۸.۹ درصد در جلوگیری از بستری شدن و مرگ بیماران کووید موثر بوده، دولت درحال کاهش محدودیت های مربوط به ویروس کروناست.

فروشگاه ها، کتابخانه ها و موزه ها می توانند از روز یکشنبه باز کنند هرچند فاصله گیری اجتماعی و زدن ماسک الزامی خواهد بود.

وزارت بهداشت اسرائیل می گوید که این اولین مرحله از بازگشت به زندگی عادی است.

اسرائیل بالاترین میزان واکسیناسیون در جهان را دارد و بیش از ۴۹ درصد مردم این کشور حداقل دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.