«کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی» سهمیه آرد نانوایان در ایران

3

اتحادیه نانوایان سنگکی از کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی سهمیه آرد نانوایان خبر داده است.

محمد سلیمانی، رییس این اتحادیه گفته: «سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یکبار کمتر می‌شود و دغدغه‌ای دیگر به دغدغه‌های نانوایان اضافه شده است.»

دولت ایران با اجرای طرح «هوشمندسازی نانوایان» درصدد حذف فروش آرد با نرخ دولتی و پرداخت مابه التفاوت پول آرد به نانوایان بوده است.

آقای سلیمانی می‌گوید کاهش سهمیه آرد نانوایان، انگیزه پخت را از آنها می‌گیرد.

این در حالیست که جریمه‌هایی برای نانوایانی که نان گرانتر از ۵ هزار تومان می‌فروشند، در نظر گرفته شده است.

بگفته آقای سلیمانی پرداخت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان جریمه از توان نانواها خارج است و «پخت نان ۳ هزار تومانی برای نانوایی سنگکی صرفه اقتصادی ندارد.»