سازمان بهداشت جهانی با وجود پیشرفت در برنامه واکسیناسیون، شروع مجدد سفرهای بین‌المللی را ایمن ندانسته است.

هانس کلوگه، مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا، با توجه به جهش‌های ایجاد شده در ویروس کرونا و پیدایش سویه‌های جدید، وضعیت را همچنان “شکننده” توصیف کرده است.

آقای کلوگه در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود گفت که گونه جهش یافته ویروس کرونا در هند که احتمالا از انتقال بالایی برخوردار است، در حال حاضر در دستکم ۲۶ کشور از ۵۳ کشور منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی شناسایی شده است.

او تاکید کرد که مردم باید احتیاط کنند و در مورد انجام سفرهای بین المللی تجدیدنظر کرده یا از آن اجتناب کنند.

شماری از کشورها در تلاش برای احیای صنعت گردشگری که به شدت تحت تاثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته، گام هایی را برای شروع سفرهای برون‌مرزی برداشته‌اند.

گونه جدید ویروس کرونا که در هند پیدا شد، تاکنون منجر به مرگ بیش از ۲۵۰ هزار نفر در هند شده است.

این کشور به دلیل شمار زیاد مبتلایان با کمبود اکسیژن و تخت های بیمارستانی روبرو است.