کسری تراز تجاری ایران بیش از دو برابر شد

7

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد کسری تراز تجارت خارجی گمرکی کشور در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ بیش از شش میلیارد دلار بوده که بیشتر از دو برابر مدت مشابه سال قبل است.

به گفته محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران در نیمه اول سال ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر کرده که ۲.۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

در مقابل ارزش واردات ایران با ۱۱.۶ درصد نسبت به پارسال افزایش به ۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسیده است.

به عبارت دیگر ارزش واردات ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۲ تقریباً شش میلیارد و سیصد میلیون دلار بیشتر از صادرات گمرکی‌اش بوده است.