کشتار ۶۷؛ طرح ‘سه ‌وجهی’ دستگاه قضایی چگونه اجرا ‌شد؟

توقف آزادی زندانیان سیاسی

همانطور که در بخش اول ذکر شد یکی از اصلاحات مهم آقای منتظری در زندان‎ها عفو هزاران زندانی سیاسی بود که پس از اعطای اختیار تام از طرف آقای خمینی به او اعمال شد.

نامه آیت‌الله منتظری

line

line

اطلاعیه

منتظری و موسوی اردبیلی
توضیح تصویر،  

نامه آیت‌الله منتظری