کمیته وضعیت زنان سازمان ملل متحد ۱۴ دسامبر درباره ماندن یا اخراج ایران «تصمیم می‌گیرد»

01

خبرگزاری رویترز می‌گوید کمیته برابری و توانمندی زنان سازمان ملل متحد روز ۱۴ دسامبر درباره ماندن یا اخراج ایران از این کمیته به رای خواهد نشست.

درخواست اخراج ایران از این کمیته به پیشنهاد آمریکا به این نهاد سازمان ملل متحد برده شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد دلیل این درخواست را سرکوب اعتراضات سراسری و انکار حقوق زنان از سوی حکومت ایران عنوان کرده و چند هفته پیش در جلسه‌ای که در آن شیرین عبادی، حقوقدان و نازنین بنیادی، هنرپیشه هم حضور داشتند رسما آن را با نمایندگان کشورهای عضو این نهاد سازمان ملل متحد در میان گذاشت.

دفتر نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه مرتبط با این درخواست خود را آماده کرده که رویترز می گوید توانسته به آن دست یابد و در آن رفتار حکومت با زنان در ایران «با آنچه حقوق زنان و دختران در ماموریت کمیته وضعیت زنان سازمان ملل متحد خوانده شده در تضاد آشکار» ارزیابی شده است.