کوواکس، نهاد هماهنگ کننده تهیه واکسن زیر نظر سازمان بهداشت جهانی، برنامه توزیع دور اول واکسن به کشورهای عضو را اعلام کرده که بر اساس برنامه اولیه قرار است بیش از ۴ میلیون دوز واکسن استرازنکا به ایران تحویل بدهد.

رقم دقیق دوز واکسن ۴ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن استرازنکا است که شرکت اس.کی.بایو در کره جنوبی آن را تولید می‌کند.

قرار است کوواکس این دوز واکسن‌ها را پس از تایید نهایی سازمان بهداشت جهانی در اواخر فوریه توزیع کند. اما بر اساس میزان تولید و تعهد شرکت‌ها توزیع واکسن ممکن است چند ماه طول بکشد.

کوواکس تاکید کرده که این پیش‌بینی توزیع اولیه است و ممکن است تغییر کند.