کیوان صمیمی بازداشت و خبر آن در تلویزیون ایران گزارش شد

۳

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از فعالان ملی مذهبی پس از سه ماه از آزادی از زندان، دوباره بازداشت شد.

خبر بازداشت کیوان صمیمی در اقدامی کم‌سابقه از طریق زیرنویس شبکه خبر صداوسیما منتشر شد. آن طور که در زیرنویس شبکه خبر آمده، آقای صمیمی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده است.

قرار بود آقای صمیمی به همراه شماری از چهره‌های سیاسی دیگر در یک میزگرد مجازی با عنوان «گفتگو برای نجات ایران» شرکت کند. خبر این میزگرد مجازی را کلمه، رسانه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر کرده بود.