گردهمایی شماری از وکلا و قانون‌گذاران در پاریس برای حمایت از زندانیان در ایرانگردهمایی شماری از وکلا و قانون‌گذاران در پاریس برای حمایت از زندانیان در ایرانگردهمایی شماری از وکلا و قانون‌گذاران در پاریس برای حمایت از زندانیان در ایران

Screen Shot 2022-12-17 at 7.50.41 PM

گروهی از وکلای ایرانی و فرانسوی و همچنین شماری از نمایندگان مجلس فرانسه به همراه جمع کثیری از ایرانیان مقیم آن کشور شنبه ۲۶ آذر به منظور اعلام حمایت از زندانیان در بند جمهوری اسلامی، در میدان باستیل فرانسه گرد هم آمدند.

در این تجمع مانلی میرخان، یکی از برگزارکنندگان این گردهمایی، گفت که حدود «یکصد نماینده مجلس فرانسه» کفالت سیاسی زندانیان در ایران را برعهده گرفتند.

اجرای نمادین اعدام با صدای اذان و یادبود معترضان اعدام‌شده در تجمع اعتراضی سیاتل

ایرانیان سیاتل در تجمع اعتراضی خود به صورت نمادین اعدام معترضان در هنگام اذان صبح را بازسازی کردند و ضمن گرامی‌داشت یاد محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، خطر ادامه اعدام‌ معترضان را یادآور شدند.