گزارش «انستیتو مطالعات جنگ» از نزاع درونی و نافرمانی‌ها از رهبر طالبان؛ مجاهد: نتایج تحقیق را تایید نمی‌کنیم

7

«انستیتومطالعات جنگ» ‌می‌گوید که درحالی که رهبر طالبان درصدد تحکیم قدرت خود است اما برخی از اعضای طالبان از فرامین او «نافرمانی» می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان در پاسخ بی‌بی‌سی از قندهار می‌گوید یافته‌های این انستیتو را تایید نمی‌کند.

در گزارش تازه این انستیتو درباره ساختار حکومتداری طالبان، آمده است که باوجود تلاش‌های تحکیم قدرت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، فرماندهان سطح میانی طالبان که از ارتباط نزدیک با رهبران ارشد حامی خود استفاده می‌کنند، از پاسخ‌گویی در مورد تنش‌های درونی و نقض فرامین او «خودداری» کرده‌اند.

رهبر طالبان فرامین متعددی برای کنترل رفتار نظامیان و مسئولان حکومتی در مورد جلوگیری از فساد و قتل‌های فراقانونی بخصوص نظامیان و کارکنان دولت پیشین صادر کرده است که در مواردی نقض شده‌اند.

آقای مجاهد می‌گوید این موارد «بسیار محدود» است، پیگیری شده و قاتلین به محاکم سپرده شدند و زندانی هم شده‌اند.