بسیاری از زندانیان دوتابعیتی و زندانیان خارجی در اوین نگهداری شده‌اند

روزنامه فرانسوی فیگارو روز جمعه گزارش داده است که یک شهروند فرانسوی ایرانی و یک شهروند آلمانی بیش از دو هفته پیش در ایران بازداشت شده‌اند.

فیگارو نوشته که شهروند فرانسوی-ایرانی هنگامی بازداشت شد که در بیابانی مشغول به پرواز در آوردن یک پهپاد کوچک بود.

منبع دیگری گزارشی از بازداشت احتمالی این دو نفر را تایید نکرده است.

فیگارو بازداشت‌ها را با محاکمه اسدالله اسدی مرتبط دانسته است، دیپلمات ایرانی که برای توطئه بمبگذاری در پاریس ۲۰ سال حبس گرفت.

ایران پیش از این نیز متهم شده است که با بازداشت شهروندان دوتابعیتی یا شهروندان خارجی از آنها به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش استفاده می‌کند، اتهامی که مقام‌های ایرانی تکذیب می‌کنند.

کلوتید ریس در دادگاه
ده سال پیش پس از آزادی کلوتید ریس، فرانسه قاتل بختیار را آزاد کرد

روزنامه فیگارو بدون ذکر منبع خبر نوشته است که شهروند آلمان و شهروند ایرانی-فرانسوی به عنوان اهرم فشاری پیش از صدور حکم مجازات اسدالله اسدی دستگیر شدند.

آقای اسدی به خاطر طراحی برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

مقام‌های ایرانی، فرانسوی یا آلمانی اظهارنظری رسمی در این باره نکرده‌اند.

مبادله زندانیان میان ایران و کشورهای غربی سابقه دارد.

علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاپور بختیار، در سال ۱۳۸۹ به ایران بازگشت و از او با تبلیغات بسیار استقبال شد.

علی وکیلی راد
از قاتل شاپور بختیار با حلقه گل استقبال شد

آقای وکیلی راد پس از آن در فرانسه مشمول عفو شد که ایران کلوتید ریس، شهروند فرانسوی را آزاد کرد.

مقام‌های ایرانی خانم ریس را در حاشیه سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ به دادگاه کشیده بودند.