گزارش وزارت اطلاعات ایران از مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان: بمبک بدبو، بازیگوشی، تمارض و فیلمبرداری با هدف آشوب

9

وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای ارزیابی خود از مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان، عمدتا در مدارس دخترانه را منتشر کرده و می‌گوید این موارد به چند دسته استفاده از «بمبک بدبو» برای شوخی، شیطنت و بازیگوشی دانش‌آموزان، «تمارض» برای فرار از مدرسه و همچنین ایجاد مسمومیت با هدف فیلمبرداری از اعتراضات پیامد مسمومیت تقسیم می‌شوند.

بیانیه وزارت اطلاعات می‌گوید «موضوع مسمومیت‌های ادعایی» جدی است و حکومت با سخت‌گیری با «عوامل دامن زننده» به آن برخورد خواهد کرد.

وزارت اطلاعات ایران می‌گوید بنا به آزمایش‌های انجام شده، از میان تمام موارد مسمومیت، «هیچ‌گونه ماده سمی که قابلیت ایجاد مسمومیت را دارا باشد، مشاهده نشد.»

این وزارتخانه موارد مسمومیت را به پنج دسته تقسیم کرده است: