گزاری اولین جلسه دادگاه «عاملان» حمله اخیر به مسجد شاهچراغ

Screen Shot 2023-09-10 at 1.53.48 AM

رسانه‌های مختلف ایران خبر از برگزاری اولین جلسه دادگاه «عاملان» حمله اخیر به مسجد شاهچراغ شیراز داده‌اند.

دادگاه سه متهم این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده و در ابتدای جلسه دادستان اتهامات آنها را قرائت کرد.

بر همین اساس متهم ردیف اول رحمت اله نوروزاف با اسم مستعار اسلم یار به «محاربه و افساد فی الارض، عضویت در گروه تروریستی داعش به قصد اقدام علیه امنیت کشور، بغی» متهم گردید و حبیب اله عرب زاده و امر اله نظری، متهمان ردیف دوم و سوم به «معاونت در افساد فی الارض و معاونت در محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همراهی با گروه تروریستی داعش» متهم شدند.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب شیراز در پایان «خواستار صدور حکم و در نظر گرفتن اشد مجازات برای متهمین شد.»

در حمله‌ای که در ۲۲ مرداد امسال به مسجد شاهچراغ انجام شد ۲ نفر بر اثر تیراندازی فرد حمله کننده کشته شدند.