به گزارش خبرگزاری ایسنا، هاشم امانی همدانی، از عاملان ترور یکی از نخست وزیران قبل از انقلاب ایران در سن ۹۷ سالگی در تهران درگذشت.

هاشم امانی از بازاریان مذهبی بود که در دوره قبل از انقلاب در فعالیت علیه حکومت وقت ایران از جمله ترور حسنعلی منصور، از نخست وزیران ایران در قبل از انقلاب، شرکت داشت.

روز ۱ بهمن سال ۱۳۴۳، به جان حسنعلی منصور هنگام ورود به مجلس شورای اسلامی سوء قصد شد.

منصور که در اسفند سال پیش از آن به عنوان رهبر حزب ایران نوین، حزب اکثریت در مجلس، به نخست وزیری منصوب شده بود پنج روز بعد در ۶ بهمن، سالگرد برگزاری همه‌پرسی منجر به اصلاحات ششگانه محمدرضا شاه پهلوی موسوم به انقلاب سفید در اثر جراحات ناشی از اصابت گلوله ددر ۴۱ سالگی درگذشت و در آرامگاه رضاشاه پهلوی دفن شد.

از منصور به عنوان یکی از رهبران سیاسی نسل نوین ایران نام برده می‌شود و مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ترور حسنعلی منصور را “اعدام انقلابی” نام داده‌اند.

هاشم امانی همراه با صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد، رضا صفار هرندی، مهدی عراقی و حبیب‌الله عسگراولادی و چند تن دیگر در ارتباط با برنامه‌ریزی و قتل حسنعلی منصور بازداشت شدند.

هاشم امانی همراه با برخی دیگر از متهمان این پرونده نخست به اعدام و سپس با یکدرجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد و سیزده سال را در زندان گذراند. او از اعضای گروه اسلامگرای موسوم به فدائیان اسلام و از پایه‌گذاران هیئت‌های موتلفه اسلامی بود اما پس از پیروزی انقلاب مسئولیت دولتی و اجرایی نپذیرفت.