۱۳ کشته و هزاران آواره در سیل ایتالیا

04

طغیان بیش از ۲۰ رود در ایتالیا به مرگ ۱۳ نفر منجر شده و هزاران نفر را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. ظرف یک روز و نیم، بارانی معادل شش ماه در این منطقه بارید.

تقریبا همه رودها در فاصله بولونیا و ساحل شمال شرقی، که منطقه‌ای به عرض ۱۱۵ کیلومتر است طغیان کرده‌اند. همچنین حدود ۲۸۰ رانش زمین روی داده است.

شهردار راوِنا، شهری که به شدت تحت تاثیر سیل قرار گرفته است، به بی‌بی‌سی گفت که این بدترین فاجعه در یک قرن اخیر در آنجاست.

میکله دی پاسکال خسارات را فاجعه‌بار توصیف کرد؛ خساراتی که به قیمت از دست دادن خانه‌ها، دارایی‌ها و جان عده‌ای در این شهر و منطقه وسیع‌تر تمام شد.