بر اساس گزارشی که شرکت مشاوره هواپیمایی «تو ۷۲» هلند روز شنبه منتشر کرده، طی سال گذشته ۲۹۹ نفر در سوانح هوایی مربوط به هواپیماهای مسافربری بزرگ جان باخته‌اند.

بیش از نیمی از قربانیان مربوط به پرواز ۷۵۲ اوکراین است که دی‌ماه پارسال توسط سامانه ضد موشکی سپاه در نزدیکی تهران سرنگون شد.

این گزارش می‌گوید شمار قربانیان سوانح هوایی پارسال نسبت به سال ۲۰۱۹ که ۲۵۷ نفر بود، افزایش نشان می‌دهد، اما نسبت به دو دهه قبل شمار قربانیان سقوط هواپیماها به کمتر از یک سوم رسیده است.

در سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران ۱۷۶ نفر کشته شدند. سقوط هواپیما در پاکستان در اردیبهشت نیز منجر به کشته شدن ۸۹ نفر شد. بقیه قربانیان سوانح هوایی مربوط به سقوط هواپیما در هند در شهریور ماه است که ۲۱ کشته برجای گذاشت و همچنین دو مورد سانحه هوایی در آمریکا و ترکیه که در مجموع منجر به کشته شدن ۴ نفر شد.

این گزارش می‌گوید پارسال از هر یک میلیون پروازی که در جهان انجام شده، ۰.۲۷ منجر به سانحه شده است.

پارسال در مجموع ۴۰ سانحه هوایی برای هواپیماهای مسافربری بزرگ اتفاق افتاده که پنج مورد آن با مرگ مسافران همراه بوده است.

در سال ۲۰۱۹ نیز ۸۶ سانحه هوایی در جهان اتفاق افتاد که هشت مورد آن منجر به مرگ سرنشین‌ها شد، اما در مجموع شمار کل قربانیان ۲۵۷ نفر بود که کمتر از پارسال است.

کمترین شمار قربانیان سوانح هوایی مربوط به سال ۲۰۱۷ می‌شود که تنها ۱۳ نفر جان باختند.

به رغم افت چشمگیر پروازهای بین‌المللی در سال گذشته به خاطر شیوع کرونا، سرنگون شدن پرواز ۷۵۲ اوکراین در تهران بر شمار کل قربانیان حوادث هوایی جهان تاثیر چشمگیر گذاشته است.

ایران بعد از چند روز پنهانکاری، در نهایت با فشار افکار عمومی و کشورهای دخیل در این پرواز پذیرفت که پرواز ۷۵۲ توسط سامانه دفاعی سپاه سرنگون شده است، اما تاکنون از ارائه گزارش جامع درباره جزئیات این حادثه خودداری کرده است.