در تصاویری که از مسابقات کشتی قهرمانی جهان در اسلو پایتخت نروژ منتشر شده، پلاکاردهای متعددی با تصویر نوید افکاری، کشتی گیر اعدام شده در ایران در دستان تماشاگران دیده می‌شود و تماشاگران بارها نام نوید افکاری را فریاد زدند.