Screen Shot 2022-10-15 at 1.57.16 PM

علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، در اینستاگرام در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته‌شدن یک دانش‌آموز در برخورد نیروهای امنیتی در شهر اردبیل، نوشته است: «سکوت ناشی از اعمال فشار حاکمیت برابر اعتراضات و هتک حرمت به دانشجویان شریف… امروز منجر به تعرض به دانش‌آموزان بی‌گناه در مدارس و ضرب‌وشتم و ریختن خون یکی دیگر از دخترانم در زادگاهم گردیده. سکوتی که تاوان مرگ دارد.»