Screen Shot 2022-10-18 at 9.36.01 PM

تصاویری از حضور شماری از شهروندان برای استقبال از الناز رکابی در فرودگاه تهران منتشر شده است. هواپیمای حامل تیم ملی سنگ‌نوردی زنان ایران بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. حضور بدون «حجاب» الناز رکابی در مسابقات کره جنوبی نگرانی‌هایی نسبت به «برخورد قهری» با وی در پی داشته است.

شماری از شهروندان در خارج از ترمینال فرودگاه تهران شعار «الناز قهرمان» سر دادند.

مسافران در داخل ترمینال فرودگاه نیز به تشویق الناز رکابی پرداختند.