رقص و شادی در سنندج بعد از باخت تیم فوتبال ایران

Screen Shot 2022-11-29 at 5.36.52 PM

گزارش ها حاکی از جشن و شادی مردم در بسیاری از شهرهای ایران بعد از نیمه شب سه شنبه بعد از باخت تیم ایران در مقابل آمریکاست.

بسیاری از ایرانیان از این تیم به خاطر نشان ندادن همدردی کافی با معترضان انتقاد کرده اند و آن را «تیم جمهوری اسلامی» دانسته اند نه تیم ملی ایران.

ویدئوها در شبکه های اجتماعی حاکی از ابراز شادی مردم در خیابان های چند نقطه تهران و همچنین شهرهای مریوان، همدان، اردبیل، سنندج، مهاباد، دیواندره، کرج، قروه، مهاباد و شهرهای دیگر است.

در بسیاری از این تجمع ها مردم شعار «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» سر می دهند.

و شادی در سنندج بعد از باخت تیم فوتبال ایران

ویدئوها در شبکه های اجتماعی حاکی از ابراز شادی مردم در خیابان های چند نقطه تهران و همچنین شهرهای مریوان، همدان، اردبیل، سنندج، مهاباد، دیواندره، کرج، قروه، مهاباد و شهرهای دیگر بعد از باخت تیم فوتبال ایران در جام جهانی قطر است.