حمله به تابلوی روح‌الله خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه

Screen Shot 2023-01-25 at 12.04.07 PM

پلیس فرانسه از حمله به تابلویی در نوفل لوشاتو واقع در حومه پاریس خبر داد که عکس روح‌الله خمینی روی آن نصب شده بود.

یک منبع پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که شیشه این تابلو شکسته شده و عکس خمینی از چارچوب چوبی آن درآمده و روی زمین افتاده است.

بر اساس این گزارش، این اتفاق در فاصله شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه پنجم دی روی داده است.

این تابلوی چوبی در یک زمین خصوصی نصب شده، اما از خیابان قابل مشاهده است.

زمین محل نصب این تابلو، چند ماه پیش از وقوع انقلاب بهمن ۵۷، محل اقامت خمینی بوده است.

پیشتر شهردار نوفل لوشاتو اعلام کرده بود که این تابلو را از انظار عمومی «پنهان» خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که چندین سازمان غیردولتی خواستار برداشته شدن این تابلو شده بودند.