دو جوانی که به دلیل رقصیدن در میدان آزادی زندانی شده بودند،‌ «آزاد شدند»

Screen Shot 2023-02-17 at 4.03.04 PM

دو جوانی که به دلیل رقصیدن در میدان آزادی زندانی شده بودند،‌ «آزاد شدند»

خبرگزاری هرانا، از آزادی امیر محمد احمدی و آستیاژ حقیقی آزاد دو جوانی که به دلیل انتشار فیلم رقصیدن آنها در میدان آزادی تهران بازداشت و به زندان محکوم شده بودند، خبر داد.

مشخص نیست که آزادی آنها به دلیل عفو رهبر جمهوری اسلامی بوده یا با قید وثیقه آزاد شدند

براساس گزارش‌ها از ایران امیر محمد احمدی و آستیاژ حقیقی آزاد دوبلاگر که به علت رقص در میدان آزادی محکوم به ۵ سال حبس شده بودند، آزاد شد‌ند .

این دختر و پسر جوان ایرانی ویدیویی از خود درحال رقصیدن در اطراف میدان آزادی تهران منتشر کردند. پس از آن اعلام شد که دادگاه برای این دو به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» ۵ سال حبس در نظر گرفته است.

آستیاژ حقیقی متولد ۱۳۸۰ و امیرمحمد احمدی متولد ۱۳۷۹، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به «تشویق به فساد و فحشا»، «اجتماعی و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده بودند. .