پس‌لرزه‌های فروریختن ساختمان‌های خلازیر همچنان ادامه دارد

9

پس‌لرزه‌های فروریختن ساختمان‌های خلازیر همچنان ادامه دارد و این موضوع که هیچ مقام شهرداری حاضر به استعفا نیست، به یک پرسش پرتکرار در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.

پانزدهم مرداد تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد با فرو ریختن یک ساختمان نیمه کاره در تهران، چهار ساختمان دیگر نیز، دومینووار فروریختند. در پی این حادثه، مسئولان شهرداری تهران و رسانه‌های وابسته به شهرداری انگشت اتهام را به سوی مافیای مسکن و بسازبفروش‌ها نشانه گرفتند و حاضر نشدند که سهمی از این حادثه را به گردن بگیرند.

روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران ساخت و سازها را به گردن اعتراضات سال گذشته انداخت و در روز دوشنبه، ۱۶ مرداد نوشت «بدترین موج ساخت‌وساز از مهرماه سال گذشته شروع شد. درست زمانی که اغتشاشات باعث ناآرامی‌هایی در خیابان‌های مرکزی شهر شده بود، کسانی از فرصت استفاده کردند و آجر روی آجر گذاشتند و زمین‌های بزرگ را تبدیل به شهرک کردند».

روزنامه وابسته به شهرداری تهران در مطلبی دیگر با اشاره به گزارش شهردار منطقه ۱۹ در شورای شهر، حادثه خلازیر را با حادثه متروپل آبادان مقایسه کرد و به نوعی آن را اقدامی پیشگیرانه دانست و نوشت « متروپل آینده تهران، تخریب شد» و انتقادات به مدیریت شهرداری را «عقده گشایی» مخالفان دانست.