نگرانی از بحران انسانی در قره‌باغ؛ دیدار اردوغان و علی‌اف در نخجوان و تاکید بر کریدور زمینی میان باکو و آنکارا

6

در پی تصرف کامل قره‌باغ بوسیله جمهوری آذربایجان، سیل پناهجویان ارمنی از این منطقه مورد مناقشه به سوی ارمنستان رو به افزایش است. با افزایش سردرگمی و وحشت پناهجویان،‌ نگرانی از بحران انسانی بیشتر شده است. رجب‌طیب اردوغان،‌ رئیس جمهوری ترکیه با الهام علی‌اف،‌ رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در نخجوان دیدار کرد.

اردوغان از تسلط کامل جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ استقبال کرد و روسای جمهور دو کشور بر ایجاد کریدور زمینی میان باکو و آنکارا تاکید کردند.

رجب طیب اردوغان،‌ رئیس جمهوری ترکیه که از حامیان سرسخت جمهوری آذربایجان است،‌ با همتای آذری خود، الهام علی‌اف در منطقه نخجوان دیدار کردند.

آقای اردوغان،‌ از اینکه جمهوری آذربایجان کنترل کامل منطقه مورد مناقشه قره‌باغ را دست گرفته استقبال کرد و گفت که امیدوار است این امر زمینه را برای «عادی‌سازی» و فرصت‌های جدید هموار کند.