تحقیقات تازه نشان می دهد که این تصور که انسان مدرن حدود ۲۰۰ هزار سال قبل در نقطه ای در شرق آفریقا موسوم به “گهواره بشریت” تکامل پیدا کرد دیگر معتبر نیست.
محققان بقایای فسیلی پنج انسان اولیه را در شمال آفریقا کشف کرده اند که نشان می دهد گونه “هومو ساپین” حداقل ۱۰۰ هزار سال پیشتر از آنکه قبلا تصور می شد ظاهر شده بود.
دانشمندان در مطالعه تازه به این برداشت رسیده اند که گونه ما احتمالا به تدریج در سراسر قاره آفریقا تکامل پیدا کرد.
نتایج این مطالعه در نشریه علمی “نیچر” چاپ شده است.
پروفسور ژان-ژاک هابلین از بخش مردم شناسی تکاملی در موسسه ماکس پلانک در لایپزیگ آلمان به من گفت که این کشف “باعث بازنویسی کتاب های درسی” درباره ظهور نوع ما می شود.
او می گوید: “این سرگذشت یک تکامل سریع در “باغ عدن” جایی در آفریقا نیست. دیدگاه ما این است که این بیشتر یک تحول تدریجی بود و در همه قاره اتفاق افتاد. پس اگر “باغ عدنی” وجود داشته کل آفریقا بوده است.”
او که در یک کنفرانس خبری در کالج دی فرانس در پاریس صحبت می کرد، نمونه های قالب گیری شده از این بقایای فسیلی را که در “جبل ایرهود” مراکش کشف شده به خبرنگاران نشان داد. این نمونه ها شامل جمجمه، دندان و استخوان های کشیده است.
دود ۴۰ هزار سال و متعلق به نئاندرتال آفریقایی تشخیص داده شد.
اما پروفسور هابلین همیشه نسبت به آن یافته تردید داشت و وقتی به موسسه ماکس پلانک ملحق شد شروع به ارزیابی مجدد جبل ایرهود کرد و با گذشت بیش از ۱۰ سال اکنون شواهد تازه ای را ارائه کرده که حکایت از داستان متفاوتی دارد.
قدمت تازه ترین فسیل ها که با فناوری های پیشرفته تعیین شده حدود ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار سال رقم زده می شود. به علاوه شکل جمجمه کشف شده تقریبا عین جمجمه انسان امروزی است.
تفاوت اصلی برجستگی بیشتر استخوان پشت ابرو و محفظه کمی کوچکتر مغز است.

You may also like...