مانور هایملیک چگونه انجام می‌شود؟

دکتر هنری هایملیک، جراح آمریکایی دیروز در گذشت. او مبدع روشی به نام مانور هایملیک یا فشار ناگهانی به شکم است که وقتی جسم خارجی به جای مری وارد نای شده و تنفس را قطع می‌کند برای باز شدن راه تنفس انجام می‌شود.
وینستون مارشال از مربیان آمبولان سنت‌جان لندن در این ویدئو نحوه انجام این مانور را آموزش می‌دهد. در نظر داشته باشید که انجام این مانور برای کودکان متفاوت است.

Leave a comment