تماس با ما

برای تبلیغات در اینجا با شماره ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸ تماس بگیرید .

تلویزیون پـــــــــــــــارس

تلفن دفتــــــــــر : ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸
فـــــــــــــــــکس : ۵۲۶۷ ۷۷۶ ۸۱۸
آدرس ایــــــمیل : info@parstv.tv
نشانــــــــــــــی :
18720 OXNARD STREET , # 102 , TARZANA , CA 91356 , USA
Fields marked with an * are required

فرکانس تلویزیون پارس بر روی ماهواره ها

ماهواره

فرکانس

-سیمبل

پلاریتی

Hotbird

12322

27500

افقی - (H)

Eutelsat W3A

11221

27500

افقی - (H)

Galaxy 19

12084

22000

عمودی - (V)آرشیو برنامه ها

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/7ly707vk3zleo1km0bx8baaki10c6rnw.mp4
08/21/18
ن

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/v94pwt4h1doy3euco61ipp7bhptylfz5.mp4
08/21/18


https://parstvnetwork.box.com/shared/static/8ekigcxokycli3xa10c6z6x7w0nobyxg.mp4
08/20/18
نگاهی

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/1jtvcz6yifcici5e6yk5tidd9uzhake4.mp4
08/20/18
آدرس

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/hwz560dn51jz95aeojhce3h4m6ha8lao.mp4
08/18/18

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/no4u0q97xubf9b1o5lv2z93fncnsrudg.mp4
08/16/18

برنامه

(Visited 14,330 times, 61 visits today)