دیوان عالی ایالت میشیگان تلاش‌ها برای بازداشتن ترامپ از انتخابات مقدماتی آمریکا را ناکام گذاشت

2

دیوان عالی میشیگان در آمریکا روز چهارشنبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور را واجد شرایط شرکت در انتخابات مقدماتی این ایالت تشخیص داد.

این نهاد قضایی اعلام کرد که به درخواست تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی این ایالت که دونالد ترامپ را فاقد صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات مقدماتی تشخیص نداده بود رسیدگی نخواهد کرد.

شماری از گروه‌های مخالف دونالد ترامپ خواستار صدور حکمی مشابه تصمیم دیوان عالی ایالت کلورادو بودند که دونالد ترامپ را از شرکت در انتخابات مقدماتی این ایالت منع کرده است. این تصمیم به دلیل نقش دونالد ترامپ در حمله هوادارانش به ساختمان کنگره در روز شش ژانویه سال ۲۰۲۱ گرفته شد.

درخواست‌های حقوقی مشابهی در راستای جلوگیری از شرکت دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی بیش از ۱۰ ایالت دیگر مطرح شده است.

دیوان عالی میشیگان در آمریکا روز چهارشنبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور را واجد شرایط شرکت در انتخابات مقدماتی این ایالت تشخیص داد.

این نهاد قضایی اعلام کرد که به درخواست تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی این ایالت که دونالد ترامپ را فاقد صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات مقدماتی تشخیص نداده بود رسیدگی نخواهد کرد.

شماری از گروه‌های مخالف دونالد ترامپ خواستار صدور حکمی مشابه تصمیم دیوان عالی ایالت کلورادو بودند که دونالد ترامپ را از شرکت در انتخابات مقدماتی این ایالت منع کرده است. این تصمیم به دلیل نقش دونالد ترامپ در حمله هوادارانش به ساختمان کنگره در روز شش ژانویه سال ۲۰۲۱ گرفته شد.

درخواست‌های حقوقی مشابهی در راستای جلوگیری از شرکت دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی بیش از ۱۰ ایالت دیگر مطرح شده است.