پخش زنده

برای تبلیغات در اینجا با شماره ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸ تماس بگیرید .
بینندگان گرامی ، لطفا در صورت اشکال در دریافت تصویر با تلفن ۱۰۶۱ ۷۷۶ ( ۸۱۸ ) ۱ تماس بگیرید .
تلویزیون پارس بر روی HOT BIRD و GALAXY 19
GALAXY 19  EUTELSAT HOT BIRD
۱۲۰۸۴  ۱۱۳۸۷ ۱۲۵۲۰ فـــــــرکانس
۲۲۰۰۰   ۲۷۵۰۰ ۲۷۵۰۰ سیمبل ریت
عمــــــودی افقــــــــــــی عمــــــودی پـــــــلاریتی
۳/۴  ۳/۴  ۳/۴  اف ائی سی

فرکانس تلویزیون پارس بر روی ماهواره ها

ماهواره

فرکانس

-سیمبل

پلاریتی

Hotbird

12322

27500

افقی - (H)

Eutelsat W3A

11221

27500

افقی - (H)

Galaxy 19

12084

22000

عمودی - (V)آرشیو برنامه ها

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/8ekigcxokycli3xa10c6z6x7w0nobyxg.mp4
08/20/18
نگاهی

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/ohwa09nvn8ok7uf9h0k6gf0ierwa2fa1.mp4
08/20/18
ن

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/1jtvcz6yifcici5e6yk5tidd9uzhake4.mp4
08/20/18
آدرس

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/hwz560dn51jz95aeojhce3h4m6ha8lao.mp4
08/18/18

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/1ilkkdjvk7oujgddvmm4w7mivngjmrzc.mp4
08/17/18


https://parstvnetwork.box.com/shared/static/no4u0q97xubf9b1o5lv2z93fncnsrudg.mp4
08/16/18

برنامه

(Visited 5,562,012 times, 13,638 visits today)